donderdag, mei 27, 2010

CD&V - ontbijt in aanwezigheid van Marianne Thijsen

Graag nodig ik iedereen uit om zondag 30 mei mee te ontbijten met de CD&V van Bierbeek.

Zet je mee rond de tafel om in een ongedwongen sfeer een dialoog aan te gaan met de mandatarissen en bestuurleden van de CD&V over ons gemeentelijk beleid.

En nog veel meer, kom uw mening zeggen over het toekomstig te voeren federaal beleid aan ons nationaal boegbeeld MARIANNE THYSSEN.
Onze senaatslijsttrekker Marianne Thyssen maakt tijd voor jullie en komt met ons ontbijten rond 9.30 uur.

Kom met jullie gezin bij ons ontbijten en maak er een gezellige zondagochtend van.

Wanneer? Zondag 30 mei 2010 van 8.30 tot 11 uur.
Waar? Klein Park (Ave Regina tegenover de kerk van Lovenjoel): buiten of binnen zal het
weer bepalen.
Wat? Gezellig ontbijt met KINDERANIMATIE
Prijs? Volw. 3 euro en kinderen 1.50 euro.

Tot zondag!

donderdag, april 29, 2010

Opening Finse piste

Zaterdag 1 mei om 11 uur wordt de Finse piste officieel ingelopen. Iedereen kan de piste mee inlopen of gewoon een kijkje komen nemen. Aansluitend gaat er een verrassende receptie door.
De Finse piste ligt rond de voetbalvelden van Korbeek Sport. Van harte welkom.

vrijdag, april 09, 2010

zaterdag, april 03, 2010

Veel openbare werken op komst

Onze schepen van Openbare werken Magda Wits kan zich in de komende maanden verheugen op de start van heel wat openbare werken en veel werfvergaderingen. Een greep uit wat er te gebeuren staat.

* Op maandag 12 april start de heraanleg van de Bisschoppenstraat.

* Eveneens op 12 april wordt de bocht in de Wijnenberg aangepakt.

* De heraanleg van de Krijkelberg start op 3 mei. Voor de omwonenden komt er nog een informatievergadering op woensdag 21 april.

* Op vrijdag 23 april worden de werken aan de omgeving van de Sint-Pietersschool op de Tiensesteenweg aanbesteed. De uitvoering zal vermoedelijk voor het najaar zijn.

* Voor de omwonenden van de Vlinderlaan gaat er op 29 april een informatievergadering door over de Aquafinwerken samen met Leuven in zaal Casablanca.
Uitvoeringsperiode is nog niet gekend.

Finse piste

Onze schepen van sport Lieve Ver Poorten maakt zich op voor de officiële opening en het inlopen van de Finse piste in Korbeek-Lo rond het voetbalplein. Op zaterdag 1 mei om 11 uur mag iedereen de piste komen mee officieel inlopen. Na de inspanning volgt dan uiteraard de ontspanning. Het volledige programma verschijnt in de volgende info-Bierbeek.

Erkenning van de hagel van 21 en 22 juli 2009 als algemene ramp

De hagel van 21 en 22 juli 2009 werd erkend als algemene ramp voor het grondgebied van de gemeente Bierbeek.

Uiterlijk op 30 juni 2010 moet elke schadeaangifte ingediend zijn bij de provincie aan de hand van de officiële aanvraagformulieren.

De inwoners die destijds een aangifte hebben verricht worden door de gemeente aangeschreven over de te volgen procedure. Voor meer infomatie kan iedereen terecht bij onze milieudienst (milieudienst@bierbeek.be of 016 4668 68).

Over de gemeenteraad van 1 april

Er stonden 16 punten op de agenda van de gemeenteraad. Ik loop even door de belangrijkste.

* Fietspaden langs de Waversesteenweg: het voorontwerp,rooilijn- en onteigeningsplan werd unaniem goedgekeurd.Nu kan het rooiplan in openbaar onderzoek worden gesteld.

* Mobiliteitsplan Bierbeek: dit beleidsplan is het resultaat van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 2001. Een aantal thema's werden verder uitgewerkt of geactualiseerd. De thema's die verbreed en verdiept werden zijn de volgende:
- schoolomgeving Bergstraat en Schoolstraat
- verkeersleefbaarheid dorpskernen van Lovenjoel en Korbeek-Lo
- sluipverkeer en doorstroming
- signalisatie en bewegwijzering
- trage wegen

* De vergoeding aan onze personeelsleden voor de woon-werkverplaatsing met de fiets wordt verhoogd. De fietsvergoeding bedraagt nu 20 cent per afgelegde kilometer.

* De gemeente Bierbeek gaat via IGO Leuven aansluiten bij het FRGE-intiatief van de federale regering. Het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) wil goedkope leningen toestaan ter bevordering van structurele maatregelen die een vermindering van de globale energiekost in particuliere woningen beogen. Van deze goedkope lening zullen alle inwoners kunnen genieten en het OCMW zal een specifieke doelgroep van sociaal zwakkeren begeleiden.

Acht snelheidsindicatieborden.

Deze week werden er 6 snelheidsindicatieborden bijgeplaatst verspreid over de gemeente. De snelheidsborden werden aangekocht via het verkeersveiligheidsfonds van onze politiezone. Dit brengt ons totaal op 8.
Ze staan langs onze belangrijkste lokale verbindingswegen: Bierbeekstraat, Korbeek-Losestraat, Hoegaardsesteenweg, Waversesteenweg, Hoogstraat, Lovenjoelsestraat, Stationsstraat en Pellenbergstraat. Ze moeten ons blijvend sensibiliseren en op die manier een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Een lachend manneken bevestigt uw veilig rijgedrag.
In de nabije toekomst worden er nog een aantal bijgeplaatst.

zondag, maart 21, 2010

Earth Hour: doof het licht op 27 maart

Op zaterdag 27 maart 2010 zullen een miljard mensen over de hele wereld tussen 20.30 en 21.30 symbolisch de lichten doven. Het is de tweede keer dat Earth Hour georganiseerd wordt in België, een initiatief van WWF.

Ook de gemeente Bierbeek zal meedoen en dooft de straatverlichting rond openbare gebouwen gedurende dat uur.
Daarnaast roept de gemeente alle inwoners op om massaal deel te nemen. Zelf meedoen is heel simpel. Doof de lichten van je woning tussen 20.30 en 21.30.

Dank je wel!

Paasmaandag: eerste gezondheidswandeling en gezonde brunch

Op maandag 5 april start de gemeente Bierbeek opnieuw met de gezondheidswandelingen. Dit jaar wandelen we in Opvelp. Afspraak om 10 uur aan De Velpe voor een wandeling van een uurtje door het Haspengouwse landschap.

Om 11 uur kan je deelnemen aan de gezonde brunch ten voordele van Kom op tegen Kanker in De Velpe.

Inschrijven kan nog tot 26 maart 2010 via gerda.godefridi@bierbeek.be of 016 46 87 83

Ik zal er zijn. Jij ook?

dinsdag, maart 09, 2010

Huisvuil en GFT na Diftar

In april 2009 zijn we gestart met de ophaling van het huisvuil en GFT onder Diftar-systeem.
Alhoewel het nog niet gaat over een volledig jaar is het tijd de produktie van huisvuil en GFT van 2009 eens te vergelijken met 2008. En daaruit kan men wel afleiden dat het Diftar-systeem ons sorteergedrag gaat bijsturen.

Huisvuil 2008: 562.220 kg
Huisvuil 2009: 484.680 kg
of 13,8% minder

GFT 2008: 773.340 kg
GFT 2009: 547.620 kg
of 29,2% minder

donderdag, maart 04, 2010

Over de gemeenteraad van donderdag 4 maart

Op de aganda van de gemeenteraad van 4 maart staan 14 punten. Het een al belangrijker dan het andere.

Het allerbelangrijkste agendapunt is het budget 2010, de financieel meerjarenplan en beleidsnota. De schepen van financiën Johan Vanhulst schrijft als conclusie in zijn beleidsnota dat in 2010 het gemeentebestuur verder wil werken aan de realisatie van het beleidsplan 2007-2012. De nodige financiële middelen zijn voorzien voor de realisatie van heel wat ambitieuze doelstellingen, niet enkel in 2010 maar tot en met het jaar 2014, en dit dank zij een realistische meerjarenplanning. Belangrijk hierbij is dat wij ons ambitieuze plannen willen waarmaken zonder belastingsverhoging. Met onze twee belangrijkste belastingen blijven we zelfs onder
het Vlaams gemiddelde. De personenbelasting bedraagt in Bierbeek 7% (Vlaams gemiddelde 7,17%) en de onroerende voorheffing 1100 opcentiemen (Vlaams gemiddelde 1333). Daarnaast is het belangrijk te weten dat 92% van onze inkomsten komt van deze twee belastingen. Dit betekent dat we dus weinig andere kleine belastingen heffen in vergelijking met de meeste andere gemeenten.

Tussen de Heerbaan en Pakeshof komt er een nieuw woonproject van 12 woongelegenheden. De gemeenteraad moet zich uitspreken over het wegentracé (toegangsweg parkings en fietspad) , bijgevoegd bestek en latere opname in het openbaar domein.

Met de Vlaamse overheid maken we een overeenkomst voor het aanleggen van veilige fietspaden langs de Tiensesteenweg tussen de beek in Lovenjoel en de grens met Boutersem.

Het definitief ontwerp met aangepaste raming van de verkeersveiligheidswerken op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo ter hoogte van de Sint-Pietersschool staat ook op de agenda.
Zo kan het dossier eindelijk worden aanbesteed en nog dit jaar worden uitgevoerd.

Omwille van plaatsgebrek is het noodzakelijk de centrale school t' Klavertje Bierbeek uit te breiden met vier klassen. We gaan maximale subsidie aanvragen. Schepen van onderwijs Lieve Ver Poorten en schepen van openbare werken hebben al heel wat voorbereidend werk geleverd.

Ons subsidiereglement van 06.12.2001 betreffende het gebruik van zonne-energie wordt per 1 mei 2010 afgeschaft. We hebben als gemeente jaren het gebruik van zonne-energie financieel gestimuleerd. In 2009 hebben we voor 45.625 euro toegekend. Voor 2010 hebben we reeds aanvragen liggen voor 23.750 euro. Onze afschaffing wordt ruimschoots gecompenseerd door de forse prijsdaling van de installatie. Meteen komt er eventueel financiële ruimte om andere energiebesparingsmaatregelen te steunen.